"KARİYER GELİŞTİRME VE DEĞİŞİM" konulu konferans yurdumuzda gerçekleştirildi.

          17 Ekim 2014 Cuma günü, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.İrfan Çağlar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Kariyer Geliştirme ve Değişim” konulu konferans ile ilimizin değerli sanat musikisi üstadı Halil Özçelebi yönetiminde TSM  konseri, Kaleli Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu konferans salonunumuzda öğrencilerin yoğun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

           İstiklal marşının okunmasıyla birlikte açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Yurt Müdürmüz İsmail Tuncel konuşmasında şunları belirtti: ”Sevgili Öğrenciler! Cevizin kabuğunu kıramayan insan, cevizin tamamını kabuk sanırmış.Sizler de hayatı, üniversite yaşamınız gibi algılarsanız, o zaman büyük hayal kırıklıkları ve bunalımlar sizi bekliyor demektir. Bunları yaşamamak için de sizlerin, ders notlarınızla birlikte, hayatta sizlere lazım olacak sosyalleşme, iletişim, kariyer yapma ve geliştirme, mesleki bilgileri uygulayacak ortamlarda insanlarla beraber olma imkanlarını, iyi değerlendirmeniz gerekmektedir.Değişik sektördeki iş alanlarında bulunan yönetici, iş adamı, uzman kişilerle bilgi alışverişinde bulunma, fikirlerinden istifade etmek ve bu konularla ilgili sempozyum, panel, konferans gibi bilimsel toplantılara katılmak, sizlere katma değer sağlayacaktır.Bu duygularla hepinize 2014 – 2015 eğitim öğretim yılının başarılı bir yıl olmasını  diliyorum.” dedi.

            Slayt sunumu eşliğinde konferansını vermek üzere kürsüye gelen, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.İrfan Çağlar şunları belirtti: “Bireysel anlamda başarılı olmayı etkileyen faktörleri üç başlık altında inceleyebiliriz.

* Çevresel faktörler

* Bizim sahip olduğumuz ya da olmamız gereken özellikler

* Başarı konusunda atabileceğimiz  adımlar

1. Başarılı olmayı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen çevresel gelişmeler vardır. Bunlar aşağıdaki gibi ifade edilebilirler.

    a) Küreselleşme ve küreselleşmenin endüstriyel ve toplumsal etkileri:

      - Değişim ve değişimin yönetimi , - Rekabet , - Esneklik, hız ve kalite olgusu , - Bilgiyi üretebilme ve ona ulaşabilme yeteneği ,   - Bireysel ve toplumsal düzeyde artan demokratikleşme talepleri.

2. Söz konusu gelişmelerin başarı da rol oynadığı ortamlarda bizim sahip olmamız gereken özellikler vardır.Bunlar ;

• Rekabetçilik (sürdürülebilir rekabet) ,  Yenilikçilik ,  Uzlaşmacılık (empati yeteneği),  İletişimcilik , Yaratıcılık (araştırma- geliştirme) (farklı ve aykırı düşünebilme)

3. Başarılı olmak için atılabilecek adımlar;

 a) Yukarıdaki özelliklerin tamamına yahut da önemli bir kısmına sahip olmak gerekir. Bu özellikler bizi rakiplerinize oranla bir adım önde olmaya götürecektir. (Temel İnsani Özellikler)

b) Planlı yaşamak ve planlı çalışmak

c) Hedefli olmak yani vizyon sahibi olmak. (hayali olmayanın eylemi olmaz)

d) Çalışma kültürüne sahip olmak (tembellik sosyal bir hastalıktır)

e) Üretici olmak (Dünyanın en güzel eylemi üretmektir.)

f) İç muhasebe alışkanlığı (oto kritik ya da oto denetim.)

g) Kariyer geliştirme kurs ve imkânlarını araştırmak ve onlara katılmak (DİL, ÜDS, LES, KPDS, vb.)

h) Çok yönlü okumalar yapmak.

ı) Bilginin kaynağına yakın olmak ve bilginin kaynağı konumundaki hocalarla yakın ve iyi diyalog içinde olmak.

i) Kaliteli bir hayat yaşamak.

j) Zamanı etkin kullanmak.

k) Hayata pozitif bakmak.Ümit ve havf  (korku) arasında bulunmak.

 

4. Kültürümüzün Kariyer ve Kendini Geliştirme İle İlgili Tembihatları;

•     İlim inananın yitik malıdır. Nerede bulursa onu alsın.

•     İlim Çin de bile olsa gidiniz ve onu alınız.

•     Alimlerin (ilim sahipleri) uykusu  ibadet hükmündedir.

•    Hamdım, yandım, piştim (olgunlaşmak için çekilen çile kutsaldır. Bu çilenin içerisinde çok çalışmak vardır.

•    Kem aletle kamalat olamaz .(daima iyi malzeme olmaya çalışın)

•    Beşikten mezara kadar ilim isteyiniz.

•    İki günü birbirine eşit olan ziyandadır.

           Konferansın arkasından sahne alan ilimizin değerli Sanat Musikisi Üstadı Halil Özçelebi yönetiminde  sahne alan solistler; Behiye Özeşer ve Habibe Nur Bıyık’ın nadide sesleri ile icra edilen birbirinden güzel eserlerle öğrencilere doyumsuz ve coşkulu bir musiki ziyafeti sunarak güzel bir gece yaşattılar.

         Programa katkılarından dolayı Yurt Müdürümüz İsmail Tuncel;  Prof.Dr.İrfan Çağlar’a plaket  ve Koro Şefi Halil Özçelebi ile Solistlere çiçek takdim ederek, teşekkürlerini iletti.

Foto Galeri