Yurttan Faydalanma Koşulları

1.Üniversite veya yüksek okul öğrencisi olup, bunu okuldan alacağı öğrenci belgesi ile kanıtlamak.

2.Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak, bunu ilgili makamlardan alacağı belgeler ile kanıtlamak.

3.Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar ile kanıtlamak.

4.Öğrencilikten başka bir iş ile meşgul olmamak. 

5.Öğrenim yılı içerisinde disiplinsiz hareketleri ile huzursuzluk yaratmamış olmak.

6.Yurt içerisinde siyasi faaliyetlerde bulunmamak.

7.Yasal olmayan örgütlerle ilişkisi bulunmamak. 

8.Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak sistemi ve yurda alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısı Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

9.Yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunmamak. (Yurt Yönetim Kurulu yurtta kalması sakıncalı öğrencilerin yurda alınmalarını yasaklayabilir veya yurt ile ilişiğini kesebilir)

10. Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin - affa uğramış olsalar dahi - yurda alınıp alınmayacakları Yurt Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.