Kayıt Kabul İşlemleri

KAYIT  BELGELERİ

1) Müracaat Formu

2) Fakülte / Okulundan Öğrenci Belgesi

3) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

4) Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi

5) Sağlık Raporu

6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7) Fakülte / Okuldan alınacak transkript belgesi    

KAYIT KABUL ÖZEL ŞARTLARI                                                                                      :

   *     Öğrenciler Fakültesini / Okulunu, normal öğrenim süresi içerisinde bitirmek zorundadır.Normal öğrenim süresi içerisinde Fakültesini / Okulunu  bitiremeyen öğrencilerin yurdumuza kayıtları Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilecektir.

*  Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim yılında, I. ve II. dönem dersleri  toplamının 1/3’ünden fazla zayıfı olan  öğrencilerin yurdumuza kayıtları, Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilecektir.

*  Öğretim yılındaki yıllık alınan ders toplamının 1/3‘ü hesap edilirken,  buçuk üzerinde kalan küsuratlar  bir üst sayıya tamamlanır, buçuk altında kalan küsuratlar ise bir alt sayıya indirilir.

*  Fakülte ve Yüksekokulların II.Öğretim programlarında okuyan öğrencilerin yurdumuza kayıtları, Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilecektir.

*  Genel Akademik Başarı Ortalaması;

 [ 3.25 - 3.49 olan öğrencilere %10 ]

 [ 3.50 - 3.64 olan öğrencilere %20 ]

 [ 3.65 - 3.79 olan öğrencilere %30 ]

 [ 3.80 - 4.00 olan öğrencilere %40 ]   

 [ Hafızlık Belgesi olan öğrencilere %30 ] yurt ücretinden indirim yapılacaktır.